Sử dụng Sensor nào để kiểm tra lỗ hổng?

Giả sử trên bàn có một lỗ hổng, sâu tầm 6cm, rộng khoảng 2 cm vuông. Nếu lấy một mảnh giấy che lại, thì dùng cảm biến nào có thể phát hiện lỗ hổng đó?

Mình tính dùng cảm biến Siêu âm, nhưng không biết có được hay không?

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày, sẽ không được gửi trả lời.