Quy định về gửi bài tại các chuyên mục Hỏi - Đáp

Quy định về gửi bài tại các chủ đề Hỏi - Đáp

Luật 1: Chỉ hỏi và trả lời.

 • Một chủ đề luôn phải được bắt đầu bằng một câu hỏi.
 • Phản hồi luôn phải là một câu trả lời cho câu hỏi được người mở chủ đề tạo ra.
 • Các phản hồi không được bình luận, bổ sung, phản bác các phản hồi khác.

Luật 2: Đánh dấu câu trả lời
Nếu bạn là người hỏi và bạn cảm thấy câu trả lời của một thành viên nào đó giải đáp được câu hỏi của bạn một cách đầy đủ nhất, hãy đánh dấu rằng câu trả lời đó đã giải quyết vấn đề của bạn.

Luật 3: Bình chọn
Nếu bạn cảm thấy một câu trả lời nào đó hay hoặc chính xác, hãy đánh dấu “Thích”. Một câu trả lời có càng nhiều người thích thì càng đáng tin cậy.

Lưu ý về câu hỏi

 • Hỏi về những vấn đề mà bạn thực sự gặp phải. Nếu bạn chưa động tay vào làm thì đừng nên vội hỏi, trừ khi bạn buộc phải biết trước chúng trước khi làm.
 • Khi hỏi, cố gắng đưa càng nhiều thông tin nhất có thể, bao gồm thông tin về những gì bạn đã thử làm và dự định của bạn.
 • Trước khi hỏi, hãy cố gắng tự mình giải quyết vấn đề của mình. Trông chờ người khác giải quyết hộ vấn đề của mình không phải là một thói quen tốt.

Gợi ý cho việc trình bày một câu hỏi

 1. Bạn đang làm gì ?
 2. Bạn làm việc đó như thế nào ?
 3. Vấn đề bạn đang gặp phải là gì ?
 4. Bạn đã thử giải quyết vấn đề đó như thế nào ?
 5. Kết quả bạn nhận được khi cố gắng tự mình giải quyết vấn đề của mình ?

Để đặt được một câu hỏi hay, hãy đọc qua How To Ask Questions The Smart Way

1 Like

Nếu có thắc mắc gì về quy định, bạn có thể gửi câu hỏi tại chủ đề này.