Một số hình ảnh tại Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia 2018 khu vực phía nam tại Đà Lạt

Ngày 1 - 17/03/2018

Hôm nay là ngày khai mạc cuộc thi. Do mình đến trễ nên lúc tới nơi thì đã kết thúc phần các đội dự thi giới thiệu về đoàn và địa phương của mình.

Ngày đầu tiên có một số gian trưng bày của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

1 Like

Ngày 3 - 19/03/2018

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày sau lần trả lời cuối, sẽ không được gửi trả lời.