MAY CNC LASER Khắc mặt bàn đa năng

https://youtu.be/oKPjKdnSUvs đầy là phiên bản thứ 2 thông số giống bản 1, nhưng không còn hạn chế về vật thể, khắc bàn, đàn ghi tam thùng loa 900k 1 em, dc sử dụng board uno x của iotmakervn tăng độ ổn đinh khá cao
ibn facebook trực tiếp https://www.facebook.com/TuTitanium

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày sau lần trả lời cuối, sẽ không được gửi trả lời.