mấy bác giúp e lỗi arduino này với

mình tìm hiểu về arduino định lập trình nháy sáng thì bị báo lỗi này, bác nào rành giúp mình phát

Bạn thử rút dây USB ra rồi cắm lại xem

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày, sẽ không được gửi trả lời.