Markdown là gì và sử dụng nó như thế nào?

Định nghĩa

Có thể hiểu Markdown là cú pháp định dạng văn bản bằng ký tự.

Markdown is a plain text formatting syntax

Diễn đàn của chúng ta cũng sử dụng Markdown để định dạng bài viết. Bạn có thể xem ví dụ của markdown.

Ví dụ markdown

Cheatsheet

Liệt kê ngữ pháp căn bản của Markdown: Markdown Cheatsheet

Nếu bạn còn thắc mắc về cách sử dụng các chức năng soạn thảo, hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng các chức năng soạn thảo

Nếu có thắc mắc gì về cách sử dụng Markdown, bạn có thể gửi câu hỏi tại đây.