Kết nối Module Sim900A

Mọi người cho mình hỏi mình muốn viết hàm để kiểm tra xem module sim900A có kết nối được mạng điện thoại hay chưa rồi hiển thị ra Serial monitor thay vì phải nhìn con led chớp tắt trên module sim thì có cách nào không

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày, sẽ không được gửi trả lời.