Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm chủ đề, bài đăng, người dùng, và chuyên mục. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm.

1. Tìm kiếm chủ đề

2. Tìm kiếm người dùng

3. Tìm kiếm trong bài đăng

Bạn cần mở bài đăng trước khi sử dụng chức năng tìm kiếm

4. Tìm kiếm trong chuyên mục

5. Phím tắt

Click vào cạnh ảnh đại diện của bạn và chọn Phím tắt hoặc bấm Shift + / để hiện bảng hotkey

Các nhóm chức năng

  • Jump to - di chuyển, ví dụ gõ gh để trở về trang chủ
  • Application - thao tác trên trang chính
  • Action - thao tác trên topics và posts
  • Navigation - chuyển hướng khi đọc posts

Nếu bạn có thắc mắc gì về chức năng tìm kiếm, vui lòng gửi câu hỏi tại đây.