Cấp nguồn cho arduino

cho mình hỏi là có thể cấp nguồn ngoài bằng nguồn 5vdc trực tiếp vào chân 5v của arduino nano được không thay vì cấp qua chân Vin (7 ~12v)

Cấp vào chân 5V vẫn được nhưng không nên nha bạn. Chân 5V là để lấy nguồn ra thôi.

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày, sẽ không được gửi trả lời.