Cần tìm một bạn ở Đồng Tháp làm chung dự án

Cần tìm một bạn ở Đồng Tháp làm chung dự án
liên hệ mình qua FB : https://www.facebook.com/nghia.nguyen.7967747

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày sau lần trả lời cuối, sẽ không được gửi trả lời.