Cần người làm đồ án

mình đang có 1 đề tài đồ án tốt nghiệp, thiết kế bộ điều khiển PID số cho hệ bồn nước đôi, nếu ai làm đước giá cả thương lượng, [email protected]

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày, sẽ không được gửi trả lời.