Arduino, tạo thư viên liên kết cho proteus như thế nào ?

Dạ chào mọi người em mới tìm hiểu về Arduino và công đồng. Em muốn hỏi là hiện tại em vừa tải Arduino từ store của win10. Giờ muốn tạo thư viện Arduino và liên kết proteus thì làm như thế nào ạ ? Em cảm ơn :smiley:

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày, sẽ không được gửi trả lời.