1. MakersVN là gì ?

Mời bạn xem qua bài viết Giới thiệu về MakersVN

2. Làm sao để đặt một câu hỏi hay ?

Xem How To Ask Questions The Smart Way
Bản pdf: How To Ask Questions The Smart Way.pdf (198.9 KB)
(mình cực kì khuyến khích bạn đọc qua tài liệu này)

3. Quy định tại các chuyên mục Hỏi - Đáp

Mời bạn xem bài viết Quy định về gửi bài tại các chuyên mục Hỏi - Đáp

4. Thông tin liên hệ

Vui lòng nhắn tin cho mình qua tài khoản quocbao